3 pozycyjne

Siłowniki wahliwe – ACTUATECH

Działanie 3 pozycyjne.

Konstrukcja: Podstawowy model składa się z siłownika podwójnego działania Actuatech, wyposażonego w dwa dodatkowe cylindry których wewnętrzne tłoki za pomocą urządzeń ustawiających skok, zatrzymują obrotowy kąt siłownika wahliwego w pozycji ustawionej fabrycznie, chroniący go od całkowitego obrotu. Dzięki urządzeniomustawiającym skok, zamierzony pomiar może zmieniać się w zakresie od 0° do 45°.

ACTUATOR SIZE
(torque in Nm at 5,6 Bar)
NOMINAL
TORQUE
Nm at 5,6 Bar
ISO FLANGE Square
GDD30 30 F03 – F05 11
F04
GDD60 60 F04 14
F05 – F07
GDD120 106 F05 – F07 17
GDD240 240 F07 – F10 22
GDD480 480 F10 – F12 27

System pracy:

A. Całkowicie zamknięta pozycja

W tej pozycji powietrze jest dostarczone do otworu 4 z usunięciem powietrza przez otwór 2 i 6

B. Całkowicie otwarta pozycja

(90°) W tej pozycji powietrze jest dostarczane do otworu 2 z usunięciem powietrza przez otwór 4 i 6.

C. Pośrednia pozycja

W tej pozycji powietrze jest dostarczane do otworów 6 i 4, z usunięciem powietrza przez otwór 2 i dodatkowe otwory. W tym przypadku zewnętrzne tłoki będą ustalać zamierzony kąt obrotu.