AR, AW antyobrotowy siłownik z podwójnym/potrójnym tłoczyskiem